ZWROTY W SKLEPIE DANSAS

1. Pobierz i wypełnij formularz zwrotu
2. Do zwracanych produktów dołącz wypełniony formularz oraz dowód zakupu (paragon lub faktura)
3. Wyślij paczkę na adres: ul. Folwarczna 25, 97-300 Piotrków Trybunalski

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU

Przysługuje Ci prawo do rezygnacji z zamówienia w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin rezygnacji z zamówienia wynosi 14 dni od dnia otrzymania towaru lub od dnia, w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia, niepełniąca funkcji przewoźnika, weszła w posiadanie dostarczonego produktu.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia.

O swojej decyzji możesz nas poinformować drogą mailową pisząc na adres dansas@om.pl

Zwrotu kosztów dokonamy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconych towarów. Wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty przez Ciebie do złożenia zamówienia, a Ty nie poniesiesz żadnych opłat z tytułu takiego zwrotu.

Warunki zwrotów:
Aby towar kwalifikował się do zwrotu, upewnij się, że:

  • Towar został zakupiony w ciągu ostatnich 14 dni
  • Towar umieszczony jest w oryginalnym opakowaniu

Zwrotowi nie podlegają następujące towary:

  • Towary wykonane na zamówienie lub ściśle spersonalizowane.
  • Towary, które ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne lub higieniczne nie nadają się do zwrotu i po dostarczeniu zostały rozpakowane.
  • Towary, które po ich dostarczeniu, zgodnie ze swoim charakterem, zostaną nierozerwalnie połączone z innymi przedmiotami.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, który nie spełnia powyższych warunków zwrotu. Decyzję o zwrocie podejmujemy według własnego uznania.

Zwrot towarów
Klient ponosi koszty i ryzyko związane z odesłaniem towaru do nas. Towar należy wysłać na następujący adres:

ul. Folwarczna 25, 97-300 Piotrków Trybunalski

Nie ponosimy odpowiedzialności za towary uszkodzone lub zagubione w trakcie transportu zwrotnego. Z tego względu zalecamy korzystanie z ubezpieczeń i usługi śledzenia przesyłek pocztowych. Nie możemy dokonać zwrotu pieniędzy jeśli nie otrzymamy towaru lub potwierdzenia przyjęcia przez nas przesyłki zwrotnej.

Kontakt do nas
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki Zwrotów i Refundacji, skontaktuj się z nami drogą mailową na adres dansas@om.pl.

REKLAMACJE W SKLEPIE DANSAS

1. Pobierz i wypełnij formularz reklamacji
2. Do zwracanych produktów dołącz wypełniony formularz oraz dowód zakupu (paragon lub faktura)
3. Wyślij paczkę na adres: ul. Folwarczna 25, 97-300 Piotrków Trybunalski

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI

Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

1. Reklamacje należy składać na adres: ul. Folwarczna 25, 97-300 Piotrków Trybunalski.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

5. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.